Pilblad (Saggitaria Graminea)

Blomstringstid: Juni-Juli
Vanddybde: 10-40 cm
Plantestørrelse: 30-75 cm
Placering: Fuld sol

Blomstrer midt på sommeren og elsker sol. Under hele vækstperioden kan dens klynger deles og genplantes. Men resultatet kan du først se i næste sæson

Krebseklo (Statiotes Aloides)

Type: Flydeplante
Blomstringstid: Juni-Juli
Vanddybde: 25-100 cm
Formering: Sideskud, let at formere ved at tage udløbere.
Algebekæmper: JA

Hårdførheden er meget god, fiskene spiser ikke af den,
dens indre skal være hård og fast, breder sig meget.
Planten flyder fra først på sommeren halvt neddykket
og synker efter blomstringen ned på bunden, hvor den
overvintre. God vandrensende effekt, den tager meget
kvælstof fra vandet og er nem at styre.
Bliver der for mange er det vare at tage dem op med en rive.

Smalbladet Papyrus (Cyperus Longus)

Vanddybde: 0-10 cm
Højde: 60-100 cm

Grøn/brune aks i maj-juli

Brudelys (Butomus Umbellatus)

Type: Sumpplante
Blomstringstid: Juli-August
Vanddybde: 5-35 cm
Formering: Deling
Hårdførhed: Meget god

Nyindkøbte planter må ikke plantes for dybt, fordi de undertiden kan være vanskelige at få gang i nye vandmiljøer. Er velegnet sammen med Gul iris som en kontrast.
En høj plante med en blomsterstilk som er kraftig og høj. På toppen af stilken har den en smuk skærm af flotte lyserøde blomster. Nyanskaffet Brudelys bør ikke plantes for dybt da den kan være vanskelig at få til at gro i nye miljøer. Den har et stærkt rodnet og kan let vælte hvis den ikke er plantet i en kraftig plantekurv – med en sten i. Brudelys trives i sumpbed med en vanddybde indtil 50 cm. Holder af fuld sol og delvis skygge. Den står i fin kontrast til den gule Iris og Iris pseudavorus. Du kan dele planterne under hele vækstperioden samt i det sene efterår. På trods af sit udseende er Brudelys ikke et siv. Den står i fin kontrast til den gule Iris og Iris pseudavorus. Du kan dele planterne under hele vækstperioden samt i det sene efterår.

Nøkkeroser

Blomstringstid: Juni-September
Vanddybde: 5-35 cm
Formering: Deling
Hårdførhed: Tåler ikke bundfrysning. Kan ikke tåle vandplask fra springvand.

Nøkkerosen er ingen åkande –  men er i familie med åkandetypen. Der burde vokse nøkkeroser i ethvert havebassin. Denne plante, med sine store smukke blomster, er normalt havebassinets skønhed. Selv små havebassiner har plads til en af dværgsorterne. Den kan inddeles i 4 forskellige farver nemlig, hvid, gul, lyserød og rød, der findes over 200 forskellige arter (hybrider). Normalt holder blomsten sig kun fra 3 til 5 dage, hvor den står i sin fulde pragt, derefter visner den. ”Så må vi håbe du ikke er rejst væk på ferie mens nøkkerosen er i blomst”.

Minidunhammer (Typha Angustifolia)

Type: Sumpplante (Smalbladet Dunhammer)
Blomstringstid: Juli-August
Vanddybde: 10-20 cm
Plantestørrelse: 1-2,5 m
Algebekæmper: Ja
Formering: Deling
Hårdførhed: Meget god

Er meget næringskrævende og skal ofte deles, bør plantes i store potte, kun til store havedamme.  Denne planter er bare et “must”.

Vandpest (Egeria Densa)

Type: Undervandsplanter
Blomstringstid: Juli-August
Vanddybde: 25-50 cm
Formering: Sideskud
Hårdførhed: God

Vokser kraftigt, er god til at rense vandet.
Stænglen er lysegrøn med mørkegrønne blade. Da den er meget hårdfør og næringskrævende er den yderst velegnet til dit bassin. Den vokser kraftigt og er god til at rense vandet.
Vandpest har over hele kloden været til gene for både fiskeri og bådfart – deraf navnet.

Gul Iris (Iris Pseudacorus)

Type: Sumpplante
Blomstringstid: Juni-Juli
Vanddybde: 0-30 cm
Plantestørrelse: 80-100 cm
Formering: Deling,frø efter blomstringen dannes der 4-5cm lange frugtkapsler som indeholder mange flade frø.
Hårdførhed: Meget god

Sværdformede blade, store gule klokkeformet blomster.
Den gule sumpiris er den højeste af de arter, der inden for slægten er egnede til havebassinet.

Søblad (Nymphoides Peltata)

Type: Undervandsplante
Blomstringstid: Juni-September
Vanddybde: 20-150 cm
Plantestørrelse: 3-4 cm stor nøkkeroselignende blade
Formering: Deling
Hårdførhed: Meget god Algebekæmper: Ja Spreder sig hurtigt på overfladen og får fra juni talrige små gule fembladede blomster. Ved udtynding skal de overflødige planter bare trækkes op. Meget flot plante.

Vandspir (Hippuris Vulgaris)

Udsolgt

Type: Undervandsplante
Blomstringstid: Maj-Juni
Vanddybde: 5-50 cm
Plantestørrelse: 10-30 cm
Formering: Sideskudsdeling
Hårdførhed: God

Er en god iltdannende og vandrensende plante, skal
plantes i kurve så spredningen ikke er så stor.